Komşumuz Sürüyede yaşanan iç savaş nedeni ile özellikle  Halep' te yaşam mücadalesi veren savaş mağdurlarının barınma , gıda ve yiyecek ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılamak maksadıyla Kaymakamlığımz ve Belediye Başkanlığımızca ortaklaşa yardım kampanyası düzenlenmektedir.
        Yapılacak nakdi yardımlar İlçemiz Ziraat Bankasında bulunan yardım hesabına, ayni yardımlar ise Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne ve         Sarıyahşi Belediyesine teslim alınacaktır.Ayrıca köylerdeki ayni yardımlar muhtarlıklar  tarafından teslim alınacaktır.