Nüfus Müdürlüğü; Hükümet konağı binasında 1 Müdür, 2 VHKİ, 1 Hizmetli 1 sözleşmeli memur ile hizmet vermektedir.İlçemiz nüfusu 2000 yılı nüfus sayımına göre 12.120 iken 2007 yılında yapılan nüfus sayımında nüfusumuz 7.346 dır. İlçe nüfusunun 5.395 kişi İlçe merkezi, 1.951 kişi kasaba ve köylerde yaşamaktadır.

 

İLÇE NÜFUSUNUN 2007 YILI NÜFUS SAYIMINA GÖRE DAĞILIMI

 

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU

YERLEŞİM YERİ

NÜFUSU

SARIYAHŞİ İLÇESİ

4,866

BOĞAZKÖY KASABASI

788

BEKDİK KÖYÜ

365

DEMİRCİOBASI KÖYÜ

187

SİPAHİLER KÖYÜ

213

YENİTORUNOBASI KÖYÜ

33

YAYLAK KÖYÜ

277

TOPLAM

6.729

Aksaray İlinde Sarıyahşi İlçe Nüfus Müdürlüğü İlçe Özel İdare Müdürlüğüne ait binada hizmet vermektedir.

1-Nüfus Müdürlüğünde 1 Müdür 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 1 Sözleşmeli Memur ve 1 Hizmetli ile görev yapmaktadır.

2-Sarıyahşi İlçe Merkezine bağlı 7 Mahalle bulunmaktadır.

Mahalle ve Köylerimiz

Fatih Mahallesi

Kızılırmak Mahallesi

Kurtuluş Mahallesi

Karşıyaka Mahallesi

Şafaktepe Mahallesi

Özal Mahallesi

Yenidoğan Mahallesi

Boğazköy Kasabası

Boğaziçi Mahallesi

Kurtuluş Mahallesi

Yeni Mahalle

Köylerimiz

Bekdik Köyü

Demirciobası Köyü

Sipahiler Köyü

Yaylak Köyü

Yenitorunobası Köyü

3-2000 yılı nüfus sayımına göre İlçenin genel nüfusu 12.120 iken; Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2007 Yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmaları sonucu İlçe nüfusu 6.520 kişi olarak belirlenmiştir. Merkez nüfusu 4.624 kişi, Kasaba ve köy nüfusu ise 1.896 kişi olmuştur

4-Ülke Genelinde kısa adı MERNİS olan Merkezi Nüfus İdare Sistemi çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlanmış olup,Nüfus aile kütüklerinde kayıtlı bulunan kişilere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası verilmiş bulunmaktadır.

5-Mernıs çalışmaları ile ülkemizde Nüfus Müdürlükleri On-line sistemi ile biri birlerine bağlanmış bulunmaktadır.Bu nedenle T.C.Kimlik numarasını öğrenmek isteyenler internet üzerinden'Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü www .nvi.gov.tr.'adresine kimlik bilgilerini girerek öğrenebilirler.

6- Vatandaşların ikamet ettikleri yerdeki Nüfus Müdürlüklerinde Nüfusla ilgili işlemlerini yaptırabileceklerine olanak sağlanmıştır . İşlemler On-line üzerinden yapıldığından Nüfusa kayıtlı bulunduğu yerdeki Nüfus Müdürlüğüne gitmeleri gerekmemektedir.

7- Nüfus cüzdan alma işlemi:Reşit olanlar (18 yaşından büyükler)kendileri, reşit olmayanların (18 yaşından küçüklerin) baba ve anneleri bunların olmaması halinde veli veya Vasisi tarafından ikamet ettikleri mahalle veya köy muhtarlıklarından,resmi kurumlarda çalışanlar ise çalıştıkları kurum amirlerinden alacakları Nüfus Hüviyet Cüzdanı Talep Belgeleri ile Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları halinde Nüfus cüzdanı alabilirler.

8-Doğum bildirimi :Çocuğun doğum tarihinden itibaren bir ay içinde çocuğun babası veya annesi varsa doğum raporu ile birlikte Nüfus Müdürlüğüne başvurarak çocuğunu Nüfus kütüğüne tescil ettirerek nüfus cüzdanını alması gerekmektedir.Bu süre içinde çocuğunu Nüfusa tescil ettirmeyenlere Nüfus para cezası uygulanır.

9-Nüfus kayıt örneği talepleri: İlgilinin bizzat başvurması halinde istemiş olduğu nüfus kaydı çıkarılarak kendisine verilir. Bunun dışında kayıt sahibinin ikinci dereceye kadar olan kayın hısımları bir dilekçe ile nüfus kaydının verileceği yeri belirtmek koşulu ile nüfus kaydı

talep edebilirler.

 

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN

 

TELEfAKS :311 26 03