İLÇE NÜFUSU VE DAĞILIMI
 
İlçemizin nüfusu, genel nüfus sayımlarına göre; 1990 yılında 11.020 kişi iken 2016 yılı başı itibari ile 4.898 olarak gerçekleşmiştir.
 
İlçemizin toplam nüfusu 4.898 olup nüfusun 3.438 kişisi ilçe merkezinde, 1.460 kişisi Köylerimizde yaşamakta olup nüfusumuzun okullaşma durumu ve cinsiyet dağılımı ise aşağıda tablolarda görüldüğü gibidir.
 
2016 YILI İTİBARİ İLE NÜFUS DAĞILIMI
 
YERLEŞİM YERİ
TOPLAM
ERKEK
KADIN
% ERKE
% KADI
SARIYAHŞİ İLÇESİ
3438
1730
1708
%49
%51
BOĞAZKÖY
572
273
299
%49
%51
BEKDİK KÖYÜ
286
132
154
%59
%51
DEMİRCİOBASI KÖYÜ
158
76
82
%48
%52
SİPAHİLER KÖYÜ
189
97
92
%46
%54
YAYLAK KÖYÜ
213
100
113
%49
%51
YENİTORUNOBASI KÖYÜ
42
22
20
%50
%50
KÖYLER TOPLAMI
1460
700
760
%48
%52
İLÇE TOPLAMI
4898
2430
2468
%49
%51