İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmetleri; İlçemiz Hükümet Konağının 2. katının 2 odasında 1 Müdür ile yürütülmektedir. İlçe Özel İdare Müdürlüğünün 1 Kaymakam konutu 7 okul ve okul arsası bulunmaktadır. 

ÖZEL İDARE İŞ VE İŞLEMLERİ :

1- Kaymakam Ödeneği, personel maaşı ile muhtar maaşlarını tanzim edip, ödemesini yapmak,
2- Sarıyahşiİl Özel İdaresi Köylere Yardım Yönetmeliğine göre gönderilen ödeneklerin sarfını ve denetimini yapmak,

3-İlçe Özel İdaresinin mali ve idari işlerini yürütmek, saymanlığını yapmak, gelirlerini

zamanında tahsil etmek.

4- İl Özel İdaresi bütçesi dahilinde ödenek ayrılan ve İlçemize ödeneği tahsis edilen ilköğretim okullarının elektrik, su, yakacak, telefon, öğrenci taşıma ,büyük ve küçük onarım bedellerini ödenekleri dahilinde ödemek.

5- Aylık ödeme evrakları ile aylık muhasebe işlemleri ile ilgili dosyaları her ayın başında İl Özel İdaresine göndermek.

6- 01/12/2004 Tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5259 Sayılı Kanun ve 10/08/2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği gereğince, İlçemiz Belediye ve mücavir alanlar dışında bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili müracaatları kabul ederek, ruhsat işlemlerini yürütmek, kontrol ve denetimlerini yapmak.

7- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kum ve çakıl ocaklarının ruhsat taleplerini almak ve işlemlerini yürütmek.

8- Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

İL ÖZEL İDARESİ :

İl Özel İdareleri ;kanunların öngördüğü belli ve ortak hizmetleri yürütmekle görevli,taşınır ve taşınmaz malları ile müstakil bütçesi ve karar organları bulunan,tüzel kişiliğe sahip birer kamu kuruluşlarıdır.Türk Demokrasi- sinin temel okulları sayılmakta,yapıları itibariyle de kökleri yüzyıl öncesine uzanan vazgeçilmez bir idare şekli olarak bilinmektedir.Bu yönü ile de Türkiye Cumhuriyeti'nin her dönem Anayasalarında varlıkları kabul edile gelmiştir.

İl Özel İdarelerinin amacı;il halkının yol, su, eğitim, kültür, sağlık, tarım, ekonomi gibi ortak ve mahalli ihtiyaçlarını karşılamak, ülke ekonomisine mahalli katkıda bulunmak ve kalkınma planlarının il düzeyinde başarısını sağlamaktadır.

 

KÖYLERİMİZ :

İlçemize bağlı 5 köy bulunmaktadır.Köylere Aksaray İl Özel İdaresi Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin 4.maddesine göre köy yatırımları için köy yardımları yapılmaktadır.

Erol ATAK

İlçe Özel İdare Müdürü

Telefon-Faks : 0 382 311 24 65

: 0 533 774 95 01

 

İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİMİZ :

Erol ÖZEL : 0 532 588 24 29

Taş Ahmet TEZCAN: 0 532 492 69 20