Malmüdürü Abdulkadir Coşkun evli 2 çocuk babası


Elvan Kabadayı Muhasebe Memuru, evli 3 çocuk babası


Nuri Özdemir; Veznedar,evli, 4 çocuk babası


Fatih Öcal; Yoklamama Memuru,evli 2 çocuk babası


Alper Geçgil; Milli Emlak Memuru,evli 1 çocuk babası

SARIYAHŞİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

1- KURULUŞUN GENEL TANIMI:

a) Kuruluş ve Görevleri :

1- Kuruluş : 20.06.1989 tarih ve 3578 sayılı Kanunla İlçelik statüsü kazanmış olup, İlçemiz Malmüdürlüğü 01.01.1990 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir.
2- Görevleri:

a) Devlet Hesaplarını tutmak, Saymanlık hizmetlerini yürütmek.

b) Devlet gelirlerini toplamak

c) Devlete ait malları yönetmek

b) Teşkilat Yapısı :Malmüdürlüğü, Vezne ve Muhasebe Servileri ile gereken yerlerde tahakkuk, Tahsilat, Milli Emlak ve Muhakemat Servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği Malmüdürlüklerinde yeterli sayıda Saymanlık Müdür Yardımcısı çalıştırılabilir.

Malmüdürü İlçe Maliye Teşkilatının Amiri olup, işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve Muhasebe Servisleri dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlemlerin kanunlara uygun olarak yürütülmesinde birinci derece sorumludur.

Malmüdürü Muhasebe Yetkilisi sıfatını taşırlar. Sayıştaya hesap verirler.
c) Kadro ve Personel Durumu :Müdürlüğümüz 1 müdür, 2 Muhasebe Memuru, 1 Gelir Memuru 1 Milli Emlak Memuru, 1 Veznedar ve 1 hizmetli ile çalışmalarını sürdürmektedir.