KRİZ YÖNETİMİ
Kriz Yönetimi; krizi yaratan olayların önlenmesi, ortadan kaldırılmasını veya ülke menfaatleri doğrultusunda en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla gereken hazırlık ve faaliyetlerin yönlendirilmesidir.
AFET YÖNETİM ESASLARI
Etkili bir Afet yönetimi için kriz durumunun zamanında teşhisi, kriz durumlarında takip edilecek konuların önceden tespiti, işler olarak muhafazası ve kriz tedbirlerinin gecikmeden uygulamaya konması esastır. Kriz yönetimi bir kriz durumunun teşhisinden başlayarak gerekli yönlendirici kararların alınmasına, uygulanmasına takip ve kontrolüne kadar uzanan bir seri faaliyetler manzumesidir. İlçe Kriz Merkezi, kriz emarelerinin belirmesi veya başlaması ile birlikteBaşbakanlık Kriz Yönetim Merkezi veyaValilik Kriz Merkezinden alınan emir doğrultusunda Kaymakamınemri ile faaliyete geçer. İlçe Kriz Merkezi,Kaymakamın başkanlığında İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü,kurum temsilcileri ile yeter miktarda büro ve muhabere elemanından oluşturularak acil durumlarda vakit kaybetmeksizin icraata geçecek şekilde hazır halde tutulur. Bu kadro çekirdek kadro olarak devamlı görev yapar. Krizin önlenemediği veya tırmanma eğilimi gösterdiği hallerde durumun gelişmesine göre alınacak ek tedbirlerKaymakamın başkanlığında toplanan İlçe Kriz Merkezi Karar Organında görüşülerek ilgili üst merkezlereKaymakam tarafından önerilir. Kriz yönetimi uygulaması süresince krizle ilgili bilgi, haber ve istihbarat İlçe Kriz Merkezi tarafından İl Kriz Merkezi`ne, İl Kriz Merkezi tarafından ise Başbakanlık Kriz Yönetim Durum Değerlendirme Merkezi`ne, İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi ile kurulmuş ise Bölge Kriz Yönetim Merkezi`ne periyodik olarak rapor edilir.