AKSARAY İLİ SARIYAHŞİ KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
SODES KOORDİNASYON BRİMİ
Tiyatro ve Konferans Salonu Bakım Onarım ve Tadilatı Teknik Şartnamesi
 
Satın Alım Yapan:Aksaray Sarıyahşi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı SODES Birimi
Satın Alımın Adı  :Bakım Onarım ve Tadilat
Tarihi                    :01/10/2018
Saati                      :12 00
 
                  Mülkiyeti Sarıyahşi Belediyesine ait olan Belediye Düğün Salonunun, Tiyatro ve Konferans Salonuna dönüştürülmesi için (Islak Zemin (Lavabo,  wc, temiz ve pis su  tesisatı ile  fayans), Salon Giriş kapıları ve diğer iç kapılar, Elektirik iş ve işlemleri, Taban zemin döşeme iş ve işlemleri ile boya iş ve işlemleri) Bakım Onarım ve Tadilatının yapılarak SODES kapsamında hizmete sunulması
 
                   1-GENEL İSTEK ve ÖZELLİKLER
                   a)Yüklenici, her türlü malzeme ihtiyacını kendi imkanları ile karşılayacak, idareden bu konu ile ilgili hiçbir yardım talebinde bulunmayacaktır. Yükleniciye işyeri olarak teslim edilen kısımlarda, iş için getirilmiş malzemenin taşınması sırasında meydana gelecek zararlar, yüklenici tarafından bir ücret talep edilmeden yapılacaktır.
                     b)Yapılacak tüm işlerde, kullanılan malzemeler TSE/TSEK’li olacak ve gerekli görüldüğü takdirde, kullanılan malzemelerin istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını araştırmak için idare tarafından ilgili yerlere test için gönderilebilecektir.
                    c)Yapım sırasında meydana gelebilecek kaza ve bunların sebebiyet vereceği maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumludur. Çalıştırılan personelin iş güvenliği gerekli tedbirler alınarak yüklenici tarafından sağlanacaktır. Çalışanların hakları sosyal güvenlik hakları ve çalışma şartları Yapım İşleri Genel Şartlarına uygun olacaktır
                    d)Onarım ve imalat sırasında tesisler/bina çevresinde oluşabilecek inşaat pisliğinin temizlenmesi ve idarenin göstereceği yere taşınması, yüklenici firma sorumluluğunda olup her mahal onarımı sonrasında, tüm işin tamamlanması beklenmeksizin gerçekleştirilecektir.
                     e)Onarım veya imalat sırasında firma çalışanlarının neden olacağı hasarlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
                     f)Yapım esnasında görülecek bütün hatalı işler yükleniciye söktürülecek, tamir ettirilecek veya yenisi ile değiştirilecektir ve bunlar için yükleniciye ilave bir bedel ödenmeyecektir.
                     g)Yukarıdaki tanımlanan işler için malzeme % 100 göz muayenesi veya istenildiğinde teknik inceleme detayları veya tecrübeye tabi tutulacaktır. Kullanılacak malzemelerin istenilen özellikleri sağlayıp sağlamadığı firma tarafından belgelendirilecektir.
                    ğ)İhale konusu için nakliye, montaj ve iş makinaları konusundaki her türlü giderler yükleniciye aittir.
                    h)Muayene ve testlerle ile ilgili tüm masraflar yükleniciye aittir.
                    ı)Muayene sırasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
                    i)Firma 1 (bir) yıl süre ile işçilik ve malzeme yönünden meydana gelebilecek teknik hasarların bakım ve onarımını herhangi bir ücret talep etmeden teminat altında yapacaktır. Garanti ile ilgili verilecek taahhütname garanti süresi geçici kabulün yapılması ile başlayacaktır.
                      j)Malzeme, onarım ve işçilikten kaynaklanan her türlü eksik, hata ve arıza, şifahi veya yazılı olarak tebliğinden itibaren en çok 3 gün içerisinde müdahale edilip onarımına başlanacak ve 7 (yedi) iş günü içerisinde onarım bitirilecektir.
                    İnşaatların başlaması ve bitişi süreçlerinde kontrol talimat eksik iş veya standartlara uygunluğu konusunda gerektiğinde, Belediye Fen İşleri yetkili olup, Kaymakamlığın uygun görüşleri dahilinde başka idari personellerde yetkilendirilebilecektir.
                            2-YAPILACAK İŞİN KISIMLARI:
 
      a-Islak Zemin (Lavabo,wc, Temiz ve Pis su Tesisat) Düzenleme İşlemleri:
Mevcut Fayans ve tuvalet taşları, lavabolar, pus su temiz su boruları yenilenerek 2 adet alaturka tuvalet taşı, sifonlar, iki adet ayaklı lavabo ve aksesuarları yenilenecektir. Salonun tavanından giden hariç pis su borularının tamiratlarının giderilerek sızmaların giderilmesi, 36m2 olan taban ve yüzeyler idarenin beğeneceği fayanslar ile tüm yüzeyler fayans kaplama yapılacaktır. Islak zeminde yapılması gereken bütün iş ve işlemlerde TSE standartlarına uygun malzeme kullanılacaktır.
                   b-Salon Giriş Kapıları, Islak Zemin Kapıları Düzenleme İlşemleri:
       Mevcut Giriş kapısının bakım, boyası ve yeni yapılacak ikinci bir kapının da aynı özellikte olması, her iki kapıya da ferfoje desenler kullanılarak süslemeler yapılacaktır. Islak zemin, mescit ve diğer bölmelerde bulunan 12 adet kapı ahşap desenli PVC ile yapılması;
 
                    c-Elektrik İşi Düzenleme İşlemleri:
                    Salonun değişik yerlerine idarenin belirleyeceği ilave 15 priz konulması, sahne üzeri aydınlatma aparatları konacak, asma tavana açılmış spot yerlerine standartlara uygun olarak idarenin belirleyeceği kadar spot lamba takılarak tesisatları çekilecektir. Islak zemine karpuz lamba takılacaktır.
 
                    ç-Taban Döşeme İş ve İşlemleri:
                    Sahna taban ve yüzeyi ile salonun tamamı olan yaklaşık 240m2 alana 8mm kalınlığında Laminat parke döşenecektir. Parke tabanına kauçuk şilte serilecektir. Renk ve kalite idarece belirlenecektir. Derzli parke tercih edilecek olup süpürgelik çıtaları da aynı özellikte olacaktır.
 
                    d-Boya İş ve İşlemleri:
                    Salon, sahne ve tavan dahil tüm yüzeyler Plastik boya ve tavan boyası ile boyanacaktır. Salondaki mevcut pencereler de salona uyumlu renkte boyanacaktır.
                                     
                      NOT: Tiyatro ve Konferans Salonuna ait (Islak Zemin (lavabo,  wc, temiz ve pis su tesisatları ile fayans), Salon Giriş kapıları ve diğer iç kapılar, Elektirik iş ve işlemleri, Taban zemin döşeme iş ve işlemleri ile boya iş ve işlemleri) olan ve bakım onarımdan geçecek salonda yapılacak işler tamirat olduğu için ilgilenen firmalarca bizzat yerinde görmeleri gerekmektedir. İdare gerek gördüğünde lüzum üzerine satın alım işlemini iptal etmekte serbesttir. Bu alımın iptali söz konusu olduğunda şartnameyi okuyup imzalayan istekli bu ibareyi kabul etmiş sayılır.
                      Teklif veren istekli firma bu şartnameyi okuyup imzalayacak ve kaşeleyeceklerdir. Bu şartnameyi imzalayan firmalar belirtilen bütün şartları kabul etmiş sayılacaklardır…./…/2018
 
          BAŞKAN                                        ÜYE                                              ÜYE
 
       Arif ÜNVER                                 Ali ÇAKIR                                   Sibel GÖKÇE   
      Vakıf Müdürü                     Halk Eğ. Mrkz. Md.Yrd.         SODES Sin.Tiy. ve Konf.Sal.Gör.                     
 
                       Bu 2 sayfadan oluşan Teknik ve özel şartnameyi okudum ve tüm maddeleri kabul ettiğime dair teklifimi veriyor ve imzalıyorum…../…./2018
 
FİRMA                         :
ADI SOYADI               :
TARİH                          :
İMZA VE  KAŞE        :