Hükümet Konağının giriş katının 2 odasında; 1 Müdür Vekili, 1- VHKİ ile çalışmalarına devam etmektedir. İlçemizde 20.986 adet parsel ile 50.941 malik ve 168 kat mülkiyeti malik bulunmaktadır. 

KURULUŞUN GÖREVLERİ

İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü; İlçe Merkezi, Boğazköy Kasabası ve 5 köyümüzün (Bekdik, Demirciobası, Sipahiler, Yaylak, Yenitorunobası) gayrimenkul malların değer itibarını koruyucu işlemlerle ilgili akit sözleşmelerine, satış, bağış, hibe, Ö.K.B.A., taksim, intikal, hükmentescil, haciz, ipotek, ifraz, birleştirme, kat mülkiyeti, kat irtifakı gibi akitli ve akitsiz işlemleri ile diğer yazışmaları yapar. Sicilleri tam ve sağlıklı tutar.

Kurum İlitişim  Bilgileri : 0382 280 19 78