İlçe Özel İdare Müdürlüğüne ait hizmet binasında hizmet vermektedir.

Muhsin Hasan USCA
Tapu Sicil Müdürü


Yahya ÖZTÜRK
Sicil Memuru

KURULUŞUN GÖREVLERİ

İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü; İlçe Merkezi, Boğazköy Kasabası ve 5 köyümüzün (Bekdik, Demirciobası, Sipahiler, Yaylak, Yenitorunobası) gayrimenkul malların değer itibarını koruyucu işlemlerle ilgili akit sözleşmelerine, satış, bağış, hibe, Ö.K.B.A., taksim, intikal, hükmentescil, haciz, ipotek, ifraz, birleştirme, kat mülkiyeti, kat irtifakı gibi akitli ve akitsiz işlemleri ile diğer yazışmaları yapar. Sicilleri tam ve sağlıklı tutar.

KURUMİLETİŞİM BİLGİLERİTELEEFON : 0382 311 24 67