AKSARAY İLİ SARIYAHŞİ KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SODES KOORDİNASYON BRİMİ

Ofis ve Uygulama Birimlerinin Bakım Onarım ve Tadilatı Teknik Şartnamesi

İhaleyi Yapan:Aksaray Sarıyahşi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı SODES Birimi

İhalenin Adı :Bakım Onarım ve Tadilat

İhale Tarihi :02/12/2015

İhale Saati :15 00

İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca hazırlanan ve uygulama aşamasında olan Kadın Gençlik ve Kültür Merkezi Projesi kapsamında; İlçe Merkez Ofisi ve Uygulama Birimleri, Sipahiler köyü, Yaylak köyü, Demirciobası köyü,Yenitornobası köyü ile Boğazköy köylerinde Kütüphane oluşumu için her bir köyde bir oda, Boğazköy köyü köy konağı bünyesindeki bir odanın çocuk merkezine dönüşümü için bakım onarım ve tadilatlarının yapılarak SODES' in ilgili birimlerinin kullanımına sunulması işidir.

1-GENEL İSTEK ve ÖZELLİKLER

a)Yüklenici, her türlü malzeme ihtiyacını kendi imkanları ile karşılayacak, idareden bu konu ile ilgili hiçbir yardım talebinde bulunmayacaktır. Yükleniciye işyeri olarak teslim edilen kısımlarda, iş için getirilmiş malzemenin taşınması sırasında meydana gelecek zararlar, yüklenici tarafından bir ücret talep edilmeden yapılacaktır.

b)Yapılacak tüm işlerde, kullanılan malzemeler TSE/TSEK'li olacak ve gerekli görüldüğü takdirde, kullanılan malzemelerin istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını araştırmak için idare tarafından ilgili yerlere test için gönderilebilecektir.

c)Yapım sırasında meydana gelebilecek kaza ve bunların sebebiyet vereceği maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumludur. Çalıştırılan personelin iş güvenliği gerekli tedbirler alınarak yüklenici tarafından sağlanacaktır. Çalışanların hakları sosyal güvenlik hakları ve çalışma şartları Yapım İşleri Genel Şartlarına uygun olacaktır

d)Onarım ve imalat sırasında tesisler/bina çevresinde oluşabilecek inşaat pisliğinin temizlenmesi ve idarenin göstereceği yere taşınması, yüklenici firma sorumluluğunda olup her mahal onarımı sonrasında, tüm işin tamamlanması beklenmeksizin gerçekleştirilecektir.

e)Onarım veya imalat sırasında firma çalışanlarının neden olacağı hasarlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

f)Yapım esnasında görülecek bütün hatalı işler yükleniciye söktürülecek, tamir ettirilecek veya yenisi ile değiştirilecektir ve bunlar için yükleniciye ilave bir bedel ödenmeyecektir.

g)Yukarıdaki tanımlanan işler için malzeme % 100 göz muayenesi veya istenildiğinde teknik inceleme detayları veya tecrübeye tabi tutulacaktır. Kullanılacak malzemelerin istenilen özellikleri sağlayıp sağlamadığı firma tarafından belgelendirilecektir.

ğ)İhale konusu için nakliye ve montaj konusundaki her türlü giderler yükleniciye aittir.

h)Muayene ve testlerle ile ilgili tüm masraflar yükleniciye aittir.

ı)Muayene sırasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.

i)Firma 1 (bir) yıl süre ile işçilik ve malzeme yönünden meydana gelebilecek teknik hasarların bakım ve onarımını herhangi bir ücret talep etmeden teminat altında yapacaktır. Garanti ile ilgili verilecek taahhütname garanti süresi geçici kabulün yapılması ile başlayacaktır.

j)Malzeme, onarım ve işçilikten kaynaklanan her türlü eksik, hata ve arıza, şifahi veya yazılı olarak tebliğinden itibaren en çok 3 gün içerisinde müdahale edilip onarımına başlanacak ve 7 (yedi) iş günü içerisinde onarım bitirilecektir. İnşaatların başlaması ve bitişi süreçlerinde kontrol talimat eksik iş veya standartlara uygunluğu konusunda gerektiğinde, Belediye Fen İşleri yetkili olup, Kaymakamlığın uygun görüşleri dahilinde başka idari personellerde yetkilendirilebilecektir.

2-YAPILACAK İŞİN KISIMLARI:

A- MERKEZ PROJE OFİS BİRİMLERİ YAPILACAK İŞİN KISIMLARI

a-Islak Zemin ve Diğer Taban Döşeme İşlemleri:Islak zeminler fayans kaplama olduğundan erkek ve bayan WC lerde bulunan 6 adet lavaboların tamamı ayaklı lavabolar ile yenilenecektir. Spor aktiviteleri için yüksekliği en az 2m ebatında 3 ara bölüm ile kasılmış soyunma bölmeleri PVC ile yapılacak, bölmelerin içerisine 6 adet kapaklı soyunma dolapları olacaktır.

Bayan ve erkek WC leri ayrı olduğundan, erkeklere ait kısımdaki WC kapısı okul bahçesine açık olup, okul ile bağlantısının kesilerek yaklaşık 12m2 olan duvar ile kapatılacaktır. Sıva ve bayası yapılıp tavanı diğer çatı ile düzleştirilecektir.

Diğer Ofis birimlerinde eksik olan 4 ofis birimlerindeki toplam 165m2 zemin Laminat Parke ile kaplaması yapılacak, parke tabanına en az 4 mm ebatlarında şilte serilecektir.

b-Ara Bölme İşlemleri: Spor aktiviteleri ile ders aktivitelerinin arasına bulunan yaklaşık 10m2 olan koridora PVC ile ara bölme yapılacak olup, geçiş için çift kanatlı kapı yapılacaktır.


c-Boya İş ve İşlemleri: İşi yapacak olan yüklenici firma binanın tüm bölmelerinde yapılması gereken tamiratları mevcut halinde kum sıva veya alçı sıva ile tamiratını yaparak idarenin belirleyeceği renk tarzında iç ve dış yüzeylerin tamamını boyayacaktır. Yine kapı kasaları da kapılara uyumlu renkte boyanacaktır.

B- KÖY ÇOCUK MERKEZİ/KÜTÜPHANE YAPILACAK İŞ KISIMLARI:

a-Boğazköy köy konağında çocuk merkezi için projeye tahsis edilmiş olan 20m2 salonun bakım onarım, tamirat ve boyası ile taban döşemesi de laminat parke yapılacaktır.

b-Sipahiler Köyü, Yaylak köyü, Demirciobası köyü ile Yenitorunobası köylerinde açılacak olan kütüphane için de köy konaklarında tahsis edilmiş olan birer odanın bakım onarım ve tamiratları ile boya aksamları yapılacaktır.

İhaleye katılan ve teklif veren firma bu şartnameyi okuyup imzalayacak ve kaşeleyeceklerdir. Bu şartnameyi imzalayan firmalar belirtilen bütün şartları kabul etmiş sayılacaklardır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup gerek gördüğünde lüzum üzerine ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

NOT:Sodes birimine ait olan ve bakım onarımdan geçecek binada yapılacak işlerin bir kısmı tamirat olduğu için ilgilenen firmalarca bizzat yerinde görmeleri gerekmektedir.

BAŞKAN ÜYE ÜYE

Arif ÜNVER Muhammet ERBAŞ Kudret ÖZDAŞ

Vakıf Müdürü Halk Eğitim Merkezi Md. Büro Görevlisi

Bu 2 sayfadan oluşan Teknik ve özel şartnameyi okudum ve tüm maddeleri kabul ettiğime dair teklifimi veriyor ve imzalıyorum.

FİRMA :

ADI SOYADI :

TARİH :

İMZA VE KAŞE :