AKSARAY/SARIYAHŞİ KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SODES PROJE KOORDİNASYON BRİMİ

Kitaplık, Masa, Sandalye ve Oturma Grubu Alımı Teknik Şartnamesi

İhaleyi Yapan:Aksaray Sarıyahşi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı SODES Birimi

İhalenin Adı :Kitaplık, Masa, Sandalye ve Oturma Grubu Alımı

İhale Tarihi :09/12/2015

İhale Saati :15 00

İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı SODES Proje Koordinasyon Birimince başlatılan Kadın Gençlik ve Kültür Merkezi projesinde ihtiyaç duyulan Kitaplık, Masa, Sandalye ve Oturma Grubu satın alınacaktır. Satın alım Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca satın alınacaktır.

1-GENEL İSTEK ve ÖZELLİKLER

a)Yüklenici, her türlü malzeme ihtiyacını kendi imkanları ile karşılayacak, idareden bu konu ile ilgili hiçbir yardım talebinde bulunmayacaktır. Yükleniciye işyeri olarak teslim edilen kısımlarda, iş için getirilmiş malzemenin taşınması sırasında meydana gelecek zararlar, yüklenici tarafından bir ücret talep edilmeden yapılacaktır.

b)Yapılacak tüm işlerde, kullanılan malzemeler TSE/TSEK'li olacak ve gerekli görüldüğü takdirde, kullanılan malzemelerin istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını araştırmak için idare tarafından ilgili yerlere test için gönderilebilecektir.

c)Montaj sırasında firma çalışanlarının neden olacağı hasarlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

d)Montaj sırasında görülecek bütün hatalı işler yenisi ile değiştirilecektir ve bunlar için yükleniciye ilave bir bedel ödenmeyecektir.

e)Yukarıdaki tanımlanan işler için malzeme % 100 göz muayenesi veya istenildiğinde teknik inceleme detayları veya tecrübeye tabi tutulacaktır. Kullanılacak malzemelerin istenilen özellikleri sağlayıp sağlamadığı firma tarafından belgelendirilecektir.

f)İhale konusu iş için nakliye, montaj konusundaki her türlü giderler yükleniciye aittir.

g)Muayene ve testlerle ile ilgili tüm masraflar yükleniciye aittir.

h)Muayene sırasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.

ı)Firma 1 (bir) yıl süre ile işçilik ve malzeme yönünden meydana gelebilecek teknik hasarların bakım ve onarımını herhangi bir ücret talep etmeden teminat altında yapacaktır. Garanti ile ilgili verilecek taahhütname garanti süresi geçici kabulün yapılması ile başlayacaktır.

i)Malzeme, onarım ve işçilikten kaynaklanan her türlü eksik, hata ve arıza, şifahi veya yazılı olarak tebliğinden itibaren en çok 2 gün içerisinde müdahale edilip onarımına başlanacak ve 1 (bir) iş günü içerisinde onarım bitirilecektir.

KİTAPLIK, MASA, SANDALYE VE OTURMA GRUBU TEKNİK ÖZELLİKLER

S.NO

CİNSİ

ÖZELLİKLERİ

MİKTARI

1

Kitaplık

120cm genişliğinde 160cm yüksekliğinde, iç derinliği 35cm, en az 5 raftan oluşan kapaksız MDF yapımı

12 Adet

2

Masa

Katlanabilir mekanizmalı, metal ayaklı ve üstü ahşap yüzeyli en az 120cmx70cm ebatlarında

20 Adet

3

Sandalye

Kolsuz Metal Ayaklı Plastik Sandalye

15 Adet

4

Oturma Grubu

Ekstra konfor sağlayan özel sırt minderi, tamamıyla rahatlık ve göz intizamına hitap edecek bir adet 3'lü, bir adet 2'li ve iki adet tekli, kumaş kaplamalı Oturma grubu

1 Takım

İhaleye katılan ve teklif veren firma bu şartnameyi okuyup imzalayacak ve kaşeleyeceklerdir. Bu şartnameyi imzalayan firmalar belirtilen bütün şartları kabul etmiş sayılacaklardır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup gerek gördüğünde lüzum üzerine ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 24/11/2015

BAŞKAN ÜYE ÜYE

Arif ÜNVER Muhammet ERBAŞ Kudret ÖZDAŞ

Vakıf Müdürü Halk Eğitimi Merkezi Md.. Büro Görevlisi

Bu 2 sayfadan oluşan Teknik ve özel şartnameyi okudum ve tüm maddeleri kabul ettiğime dair teklifimi veriyor ve imzalıyorum.

FİRMA :

ADI SOYADI :

TARİH :

İMZA VE KAŞE :